10000111010001010110111001100110011010011010100111000001100011100111001 011101000111010010110100100001110100010101101110011001100110100110101001110000011000111001110010111010001110100101 101001000011101000101011011100110011001101001101010011100000110001110011100101110100011101001011010010000111010001 010110111001100110011010011010100111000001100011100111001011101000111010010110100100001110100010101101110011001100 110100110101001110000011000111001110010111010001110100101101001000011101000101011011100110011001101001101010011100 0001100011100111001011101000111010010110100

DVB-T a STA

Strana:[1]

 

Společná televizní anténa pro příjem DVB-T.
 
 

 

V souvislosti se spuštěním digitálního vysílání (DVB-T) se v městských aglomeracích postupně zvyšuje zájem o zprovoznění dosud málo využívaných systémů společných televizních antén (STA).
STA je řešením příjmu pozemského digitálního vysílání pro větší počet  účastníků v domě, kteří nemají jinou placenou dodávku TV programů. Příjem je zabezpečen jedinou přijímací anténou umístěnou na střeše objektu, a tak nehrozí situace, kdy se na střeše objeví les antén.
Další možností je individuální příjem prostřednictvím tzv. pokojové antény. Pokojová anténa je však řešením většinou pouze v místech s kvalitním signálem a  v bytech s výhledem směrem k vysílači. Pokud takové podmínky nejsou, může se vyskytovat nepříjemné rušení. To se u digitálního příjmu projeví zastavováním a rozkládáním obrazu, v horším případě jeho úplným výpadkem. Obdobné problémy vznikají při použití pokojové antény s předzesilovačem v místě silného signálu,  a také např. i pohybem osob v blízkosti pokojové antény. Špatné použití pokojové antény s předzesilovačem pak může způsobit problémy s příjmem nejen Vám, ale i širokému okolí.  
Pro kvalitní příjem digitálního vysílání v panelových a ostatních městských domech prostřednictvím STA ovšem nestačí pouze připojení set-top-boxu k účastnické zásuvce. Je nutné STA pro příjem takového vysílání vhodně upravit.      
U novějších STA lze úpravu přijímací antény a domovní přijímací stanice (zesilovače) pro digitální příjem zrealizovat  za cenu od  22.000,-Kč  do  26.000,- Kč.
         U starších STA vybudovaných před rokem 1980  je úprava většinou nákladnější, a to o cenu za opravu nepoužitelného domovního rozvodu. Oprava domovního rozvodu ve stávajících instalačních trasách se provádí výměnou propojovacích kabelů mezi jednotlivými byty a výměnou účastnické TV zásuvky v bytě. Opravu domovního rozvodu tímto způsobem je možné pořídit za cca. 950,- Kč na jeden byt. K tomu je nutné připočíst cenu za úpravu domovní přijímací stanice ( zesilovače).  
          Vybudování zcela nového domovního rozvodu je nákladnějším, ale perspektivním řešením. Rozvody jsou budovány jako samostatné přívody od přijímací části STA do jednotlivých bytů. Na takto vybudovaném rozvodu nemůže být  kvalita přijímaného signálu ovlivněna špatným připojením nebo poškozením zásuvky u jiného účastníka v domě. Vybudování jedné přípojky tímto způsobem je možné pořídit v ceně od. 2.300,-Kč do 2.900,- Kč za jednu účastnickou zásuvku.
 
 
Přihlášení - jméno: heslo: