10000111010001010110111001100110011010011010100111000001100011100111001 011101000111010010110100100001110100010101101110011001100110100110101001110000011000111001110010111010001110100101 101001000011101000101011011100110011001101001101010011100000110001110011100101110100011101001011010010000111010001 010110111001100110011010011010100111000001100011100111001011101000111010010110100100001110100010101101110011001100 110100110101001110000011000111001110010111010001110100101101001000011101000101011011100110011001101001101010011100 0001100011100111001011101000111010010110100

DVB-T

Strana:[1]

 

Televizní standard
pro
„ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ“.
Digital Video Broadcasting Terrestrial
(DVB-T)

 

Digitální zemské vysílání přináší v televizním příjmu kvalitnější požitek z přijímaného obrazu, který je bez odrazů (tzv. duchů), a poskytuje další služby jako je například programový průvodce EPG atd.
Základním předpokladem pro příjem tohoto vysílání je takzvaný set-top-box, tedy zařízení umožňující příjem digitálního televizního vysílání běžným analogovým televizním přijímačem. Set–top-box se připojuje mezi přívodní kabel od antény a televizní přijímač, nebo mezi účastnickou zásuvku společné televizní antény a televizní přijímač.
 DVB-T vysílání je z místa vysílače až k přijímací anténě šířeno v podstatě obdobným způsobem jako dosavadní televizní vysílání analogové. Přesto vzniká řada problémů na přijímací straně (anténě). Z podaných a prošetřených stížnosti vyplývá, že více než 95% problémů s příjmem DVB-T je skutečně na straně přijímací.
Pro příjem DVB-T vyhovuje v mnoha případech individuálního příjmu dosud používaná televizní anténa s předpokladem, že bude řádně instalována a nasměrována. To se týká především oblasti Prahy, kde lze signál DVB-T přijímat také v opačné vertikální polarizaci. Velmi častým problémem špatného příjmu je také situace, kdy je v přijímací anténě ponechán anténní předzesilovač. Použití předzesilovače bylo nutné v době, kdy byl signál DVB-T vysílán s provizorním výkonem. Ze stejných vysílačů je ovšem dnes šířeno digitální vysílání s daleko vyšším výkonem. Problém s příjmem digitálního vysílání vzniká nejen v případě příliš slabého signálu v místě příjmu, ale také v opačném případě, tedy příliš silného signálu v místě příjmu.
Náročnější řešení příjmu digitálního pozemského vysílání vyžadují společné televizní antény (STA). Společné televizní antény jsou zárukou kvalitního příjmu jen v případě, že jsou příslušně upravené pro příjem a distribuci digitálního vysílání v domě.
Nejnákladnější úpravy STA vyžadují systémy vybudované před rokem 1980. U těchto systémů se upravuje nejen domovní přijímací stanice, ale také domovní rozvody, tedy účastnické televizní zásuvky v bytech a přívodní kabely mezi jednotlivými byty. Technologie instalovaná v systémech STA před rokem 1980 neumožňuje kvalitní příjem digitálního vysílání. 
 
ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM KVALITNÍHO PŘÍJMU DVB-T VYSÍLÁNÍ JE ODPOVÍDAJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ANTÉNA!!!
 

 

 

Přihlášení - jméno: heslo: